گیتا جونیگیتا جونی، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد
برديا جونیبرديا جونی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

ستاره هاي زمینی

٩ ماهه شدم

٩ ماهه شدم و مرخصي مامانم تموم شد 😔ولي چون هنوز پرستار گير نياورديم و واسه ماماني هم نگه داشتنه من تو ماه رمضان سخته مامانم پنج شنبه ي گذشته رفت اداره و تا پايان رمضان مرخصي گرفت  ضمنا این عکس پایینی شرح حال منه وقتی موزیک گوش می کنم   و اینم از وقتي عصباني باشم (به قول خاله رويا انگاري موتور سواري مي كنم)  وقتي فضوليم گل مي كنه ...
20 خرداد 1396

رمضان المبارك و افطاري هاي امسال

بالاخره ماه رمضان هم از راه رسيد چه زود زمان مي گذره انگار نه انگار يكسال گذشت چون طبق روال هر ساله تعداد افطاري ها زياده واسه همون تصميم گرفتم تموم عكساي مربوط به دعوتي هاي امسال البته بجز دعوتيه خودمون رو تو اين پست بذارم اولين افطاريه امسال افطاريه نوه عمه ي بابا بود( سمانه جان و اقا تورج -يكشنبه ٢ رمضان)كه بدليل عدم همكاريه گيتا خانم نشد عكس بگيرم  عكس هاي بالايي هم مربوط به دعوتيه اميراقا پسر عمه باباست (سه شنبه ٤ رمضان )  افطاريه اقاي احساني دوست خانوادگيه بابا جون(جمعه ٧ رمضان) دعوتيه امنه خانم دختر عمه ي بابا(يكشنبه ٩ رمضان) افطاريه عموصادق(پنجشنبه شب١٣ رمضا...
10 خرداد 1396
1