گیتا جونیگیتا جونی، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد
برديا جونیبرديا جونی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

ستاره هاي زمینی

روزهای پایانی اسفند 96

سلام عشقای مامان این روزا حسابی گرفتار بودیم . گرفتار یه کوچولو بنایی و بعدشم رنگ کاری . مجبور شدیم کل خونه رو جمع کنیم یه چیزی در حد اسباب کشی و نهایتا از دوشنبه شب هفته پیش که دیگه رنگ کارا وارد هال پذیرایی شدن به خونه مامانی کوچ کردیم رنگ کاری روز جمعه ظهر تموم شد ولی مامان از روز چهارشنبه تمیزکاری رو از اتاقا شروع کرد و این پروسه تا ساعتای 9 شب روز جمعه ادامه داشت انگاری وارد یه خونه تازه ساز شده بودیم خاک به همه جسم و جون خونه رفته بود ضمن اینکه به لطف رنگ کارا مجبور بودیم هر جایی رو چند نوبت تمیز کنیم  . با وجود این کلی از کارا از نصب میل پرده ها و پرده ها وکلید و پریزها گرفته تا بخشی از تمیزکاری موند ولی حسابی خست...
21 اسفند 1396
1