گیتا جونیگیتا جونی، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد
برديا جونیبرديا جونی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

ستاره هاي زمینی

کودک دوست داشتنی من و چهار دست و پا کردن

این عکس مربوط به شبی می شه که برای اولین بار خودت به تنهایی از مبل رفتی بالا همون شب اولین جلسه کاردرمانیت تو  مرکز کاردرمانی همکار بابایی بود و اما نتیجش اینم از چهاردست و پا رفتن گیتا جونی که بعد چند جلسه کاردرمانی رفتن و انجام تمریناتی که همکار بابایی داده بود بالاخره دخترم راه افتاد البته قبلش شما رو می بردیم کاردرمانی اداره بابایی ولی بعد از رفتن پیش همکار بابا و انجام تمریناتی که معین کرده بود شامل دو سه نوبت ماساژ در طول روز و تمرین بشین پاشو و بعدشم گرفتن شما در وضعیت چهاردست و پا و حرکت دادنت تو همون حالت به عقب و جلو کم کم چهار دست و پا رفتن رو بعد یه هفته ده روز اونم در حد یکی دو قدم شروع ...
15 آذر 1393
1