گیتا جونیگیتا جونی، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد
برديا جونیبرديا جونی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

ستاره هاي زمینی

سال نو پیشاپیش مبارک

یا مقلب قلب من در دست توست  یامحول،حال ماسرمست توست کن توتدبیری که درلیل ونهار حال قلب ما شود مثل بهار با ارزوی سالی شاد و سرشار   از برکت برای همه دوستان تعطیلات خوش یا مقلب قلب او را شاد کن یا   مدبر خانه اش آباد کن یا محول احسن الحالش نما از بدیها فارغ البالش نما   ...
28 اسفند 1393

روزهای پایانی سال

سلام گلک مامان  پایان سال نزدیکه و کم کم ننه سرما داره میره و جای خودشو به عمو نوروز می ده واسه همون چهارشنبه و پنجشنبه گذشته رو بر حسب سنت همه ساله به خونه تکونی اختصاص دادیم روز پنجشنبه هم سمیه اومده بود و هم پرستارت فاطمه خانم و شما کلی از این مسئله ذوق کرده بودی  تموم مدت کنار سمیه بودی و شیشه پاک کن رو گرفته بودی دستت و هر وقت سمیه لازم داشت بهش می دادی و البته زودی هم ازش پس می گرفتی      دیگه اینکه تاندون دست مامان سر بلند کردن شما صدمه دیده و الان یه چند روزی می شه که مچ بند اتلی می بندم دکتر گفت باید یک ماه بسته باشه  روز پنج شنبه ...
23 اسفند 1393

مسواک

خبر جدید اینکه یک سه چهار شبی می شه که بالاخره خانم خانما راضی شدن مسواک زدن رو شروع کنن           من بچه ‌ای با ادبم تمیز و باهوش     مسواک خود هرگز نمی‌کنم فراموش     یادش کنم هر صبح زود و بعد هر شام        زیرا که حرف مادرم را می‌کنم گوش ...
8 اسفند 1393
1